Raport Zintegrowany 2021

49. Wypłacone dywidendy

W Grupie za 2020 rok nie była wypłacona dywidenda. Zarząd Banku nie będzie rekomendował wypłacenia dywidendy za 2021 rok.

Wyniki wyszukiwania