Raport Zintegrowany 2020

41. Zobowiązania warunkowe

Poniższa tabela przedstawia wartość pozycji zobowiązań udzielonych i otrzymanych.

Zobowiązania warunkowe 31.12.2020 31.12.2019
Udzielone zobowiązania warunkowe 38 053 674 31 087 503
Zobowiązania dotyczące finansowania 30 220 021 24 293 205
Zobowiązania gwarancyjne 7 833 653 6 794 298
Otrzymane zobowiązania warunkowe 21 911 007 21 443 112
Zobowiązania o charakterze finansowym 13 037 589 12 127 379
Zobowiązania o charakterze gwarancyjnym 8 873 418 9 315 733

 

Kwota udzielonych zobowiązań długoterminowych według stanu na 31.12.2020 r. wynosi 15 903 598 tys. zł (31.12.2019 r. wynosiła 14 049 630 tys. zł), natomiast otrzymanych zobowiązań długoterminowych według stanu na 31.12.2020 r. wynosiła 20 249 636 tys. zł (31.12.2019 r. wynosiła 18 515 956 tys. zł).

Wyniki wyszukiwania