Raport Zintegrowany 2021

41. Zobowiązania warunkowe

Poniższa tabela przedstawia wartość pozycji zobowiązań udzielonych i otrzymanych.

Zobowiązania warunkowe 31.12.2021 31.12.2020
Udzielone zobowiązania warunkowe 43 750 937 38 053 674
Zobowiązania dotyczące finansowania 33 487 647 30 220 021
Zobowiązania gwarancyjne 10 263 290 7 833 653
Otrzymane zobowiązania warunkowe 27 524 546 21 911 007
Zobowiązania o charakterze finansowym 13 592 590 13 037 589
Zobowiązania o charakterze gwarancyjnym 13 931 956 8 873 418

 

Kwota udzielonych zobowiązań długoterminowych według stanu na 31.12.2021 r. wynosi 18 813 999 tys. zł (31.12.2020 r. wynosiła 15 903 598 tys. zł), natomiast otrzymanych zobowiązań długoterminowych według stanu na 31.12.2021 r. wynosiła 24 046 996 tys. zł (31.12.2020 r. wynosiła 20 249 636 tys. zł).

Wyniki wyszukiwania