Raport Zintegrowany 2020

39. Działalność zaniechana

Grupa nie prowadziła działalności, która została zaniechana w 2020 roku bądź w 2019 roku.

Wyniki wyszukiwania