Raport Zintegrowany 2021

39. Działalność zaniechana

Grupa nie prowadziła działalności, która została zaniechana w 2021 roku bądź w 2020 roku.

Wyniki wyszukiwania