Raport Zintegrowany 2020

33. Zobowiązania wobec klientów

Zobowiązania wobec klientów 31.12.2020 31.12.2019
NIEBANKOWE PODMIOTY FINANSOWE 1 528 698 2 443 792
Rachunki bieżące 1 335 032 375 256
Depozyty terminowe 184 356 2 068 517
Inne zobowiązania 9 310 19
KLIENCI INDYWIDUALNI 43 578 829 42 350 458
Rachunki bieżące 35 826 600 27 275 384
Depozyty terminowe 7 327 267 14 753 587
Inne zobowiązania 424 962 321 487
PODMIOTY GOSPODARCZE 43 677 506 40 338 786
Rachunki bieżące 40 222 097 29 239 743
Depozyty terminowe 2 723 760 10 336 908
Inne zobowiązania 731 649 762 135
w tym ROLNICY INDYWIDUALNI 2 464 474 1 942 191
Rachunki bieżące 2 388 764 1 827 333
Depozyty terminowe 60 296 105 709
Inne zobowiązania 15 414 9 149
INSTYTUCJE SEKTORA BUDŻETOWEGO 1 265 971 1 001 948
Rachunki bieżące 1 111 576 788 034
Depozyty terminowe 148 718 212 777
Inne zobowiązania 5 677 1 137
Zobowiązania wobec klientów, razem 90 051 004 86 134 984

 

Kwota zobowiązań długoterminowych wobec klientów według stanu na 31.12.2020 r. wynosiła 378 908 tys. zł (31.12.2019 r. wynosiła 873 204 tys. zł).

Wyniki wyszukiwania