Raport Zintegrowany 2020

3j. Rezerwa na potencjalne roszczenia wynikające z postępowań dotyczących kredytów w CHF

Rezerwa na potencjalne roszczenia wynikające z postępowań dotyczących kredytów w CHF oraz  model stosowany przez Grupę opisano w Nocie 55 Sprawy Sądowe.

Wyniki wyszukiwania