Raport Zintegrowany 2020

3g. Rezerwa restrukturyzacyjna

Z końcem grudnia zakończono proces zwolnień grupowych przewidzianych na lata 2019-2020.

W dniu 18 grudnia 2020 roku Grupa sfinalizowała negocjacje z organizacjami związkowymi działającymi w Grupie i zawarła porozumienie w sprawie określenia zasad postępowania w sprawach dotyczących pracowników w powiązaniu z procesem zwolnień grupowych wynikającym z adaptacji modelu biznesowego Grupy do zmienionego otoczenia biznesowego. W związku z zawartym porozumieniem w grudniu 2020 Grupa utworzyła rezerwy restrukturyzacyjne na pokrycie kosztów redukcji zatrudnienia.

Wyniki wyszukiwania