Raport Zintegrowany 2020

26. Nieruchomości inwestycyjne

W 2020 roku Grupa dokonała sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej gruntu niezabudowanego o powierzchni 46,85 ha we Wrocławiu Marszowicach. Cena umowna sprzedaży została ustalona na 46 200 tys. zł. Strata  z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniósł 10 377 tys. .zł.

12 miesięcy do
31.12.2020
12 miesięcy do
31.12.2019
Saldo otwarcia 56 577 55 868
Aktualizacja wartości 709
Sprzedaż (56 577)
Saldo zamknięcia, z tego: 56 577
cena nabycia 12 246
przeszacowanie według wartości godziwej 44 331

Wyniki wyszukiwania