Raport Zintegrowany 2021

26. Nieruchomości inwestycyjne

W 2020 roku Grupa dokonała sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej gruntu niezabudowanego o powierzchni 46,85 ha we Wrocławiu Marszowicach. Cena umowna sprzedaży została ustalona na 46 200 tys. zł. Strata z tytułu sprzedaży nieruchomości wyniosła 10 377 tys. .zł.

12 miesięcy do
31.12.2020
Saldo otwarcia 56 577
Aktualizacja wartości
Sprzedaż (56 577)
Saldo zamknięcia, z tego:
cena nabycia
przeszacowanie według wartości godziwej

Wyniki wyszukiwania