Raport Zintegrowany 2020

15. Podatek dochodowy

12 miesięcy do
31.12.2020
12 miesięcy do
31.12.2029
Podatek bieżący (185 611) (197 397)
Podatek odroczony (191 861) (60 864)
Podatek dochodowy (377 472) (258 261)
Wynik finansowy przed opodatkowaniem 1 110 567 872 955
Ustawowa stawka podatkowa 19% 19%
Podatek dochodowy od wyniku brutto (214 190) (169 046)
Wierzytelności spisane w straty (18 369) (18 043)
Koszty reprezentacji (263) (1 446)
PFRON (1 696) (1 950)
Opłaty na rzecz BFG (40 505) (31 559)
Podatek od instytucji finansowych (60 593) (53 426)
Ulga na badania i rozwój 10 320 20 863
Rezerwy na roszczenia dot. kredytów w CHF (38 057)
Rezerwy na ryzyko prawne (8 267) (2 763)
Pozostałe różnice (5 852) (891)
Obciążenie/uznanie wyniku finansowego Grupy z tytułu podatku dochodowego (377 472) (258 261)

Wyniki wyszukiwania