Raport Zintegrowany 2020

12. Amortyzacja

Amortyzacja 12 miesięcy do
31.12.2020
12 miesięcy do
31.12.2019
Rzeczowe aktywa trwałe (235 126) (226 258)
Wartości niematerialne (132 832) (227 889)
Amortyzacja, razem (367 958) (454 147)

Wyniki wyszukiwania