Raport Zintegrowany 2021

12. Amortyzacja

Amortyzacja 12 miesięcy do
31.12.2021
12 miesięcy do
31.12.2020
Rzeczowe aktywa trwałe (230 288) (235 126)
Wartości niematerialne (169 265) (132 832)
Amortyzacja, razem (399 553) (367 958)

Wyniki wyszukiwania