Raport Zintegrowany 2020

10. Ogólne koszty administracyjne

Ogólne koszty administracyjne 12 miesięcy do
31.12.2020
12 miesięcy do
31.12.2019
Koszty pracownicze (1 183 050) (1 368 777)
Koszty marketingu (86 364) (146 983)
Koszty informatyczne i telekomunikacyjne (203 152) (288 778)
Koszty z tyt. leasingu krótkoterminowego i eksploatacji (75 182) (97 414)
Pozostałe koszty rzeczowe (321 901) (351 764)
Podróże służbowe (8 565) (21 934)
Koszty bankomatów i obsługi gotówkowej (25 410) (7 016)
Koszty outsourcingu w działalności leasingowej (3 402) (4 604)
Opłata na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (6 689)
Opłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (213 185) (166 100)
Opłata na koszty nadzoru (KNF) (10 705) (14 567)
Ogólne koszty administracyjne, razem (2 137 605) (2 467 937)

Wyniki wyszukiwania