Raport Zintegrowany 2021

Dochód z tytułu dywidendy jest ujmowany w rachunku zysków i strat w momencie ustalenia praw do jej otrzymania przez Grupę.

Wyniki wyszukiwania