Zintegrowany raport roczny 2022

 • 441 mln zł
  zysk netto
 • 5,4 mld zł
  wyniki z działalności bankowej
 • 151,5 mld zł
  aktywa
 • 7,1 %
  udział zrównoważonego finansowania

Tomasz Sepolowicz

IT Chapter Leader

Strategia GObeyond – filar UP

Rozwijamy się razem z naszymi Klientami

 • 4,2mln Klientów Banku
 • 437tyś. Klientów z Ukrainy (+35,5% r/r)
 • 93,1mln zł kredytów brutto (+4,2% r/r)
 • 119,5mln zł depozytów Klientów (+18,4% r/r)

Joanna Guellard

Ekspert ds. Ryzyka Kredytowego

Strategia GObeyond – filar POSITIVE

Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju

 • 6,5mld zł Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju
 • 43% redukcja emisji CO2 z działalności operacyjnej w 2022 roku w stosunku do 2019 roku
 • 25% oddziałów z certyfikatem „Obiekt bez barier”

Joanna Łukasik

Menedżerka ds. Jakości i Relacji z Klientami

Strategia GObeyond – filar STRONGER

Wdrażamy innowacyjne rozwiązania

 • 1,6mln Klientów korzystających z kanałów zdalnych
 • 1,1mln Klientów detalicznych korzystających z GOmobile
 • 30,1tyś. Klientów detalicznych korzystających z GOmobile
 • 250mln zł Klientów detalicznych korzystających z GOmobile

Mateusz Lewandowicz

Doradca Klienta Korporacyjnego ds. Cash Management

Strategia GObeyond – filar TOGETHER

Razem lepiej odpowiadamy na potrzeby Klientów

 • 8,5tyś. pracowników w Grupie
 • 53,2% kobiet na stanowiskach menadżerskich
 • 6,5% luka płacowa między kobietami a mężczyznami
 • 1,4tyś. osób pracujących w elastycznym modelu Agile@Scale

Strategia
GObeyond

Maria Gawlikowska

Ekspert ds. Projektów Społecznych

Głównym celem strategii GObeyond na lata 2022-2025, jest dalszy dynamiczny rozwój Banku, który będzie instytucją działającą efektywnie, z zaangażowanymi pracownikami i zadowolonymi Klientami, będąc jednocześnie liderem w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Cele na rok 2025

Wskaźnik zwrotu na kapitale (ROE)

~12%

Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I)

max. 48%

Udział zrównoważonego finansowania

10%

Realizacja celów finansowych

 • Wskaźnik zwrotu na kapitale (ROE)

  • 3,9 %

   Wykonanie 2022

  • ~ 12 %

   Cel strategiczny 2025

 • Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I)

  • 56,8 %

   Wykonanie 2022

  • max. 48 %

   Cel strategiczny 2025

 • Udział zrównoważonego finansowania

  • 7,1 %

   Wykonanie 2022

  • 10 %

   Cel strategiczny 2025

Realizacja celów finansowych
Wykonanie 2022

Cel strategiczny 2025
Wskaźnik zwrotu na kapitale (ROE) 3,9% ~12%
Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) 56,8% max.48%
Udział zrównoważonego finansowania 7,1% 10%

Kluczowe osiągnięcia w realizacji strategii GObeyond

Oferta wysokiej jakości produktów i usług bankowych oraz pozabankowych kluczem do wzrostu bazy Klientów w omnikanałowym świecie. Kreowanie doskonałego doświadczenia Klienta poprzez projektowanie dla niego spersonalizowanych ścieżek.

Realizacja w 2022 roku

 • Wprowadzenie kredytów ze stałym oprocentowaniem: dla mikrofirm (kredyt gotówkowy) oraz rolników (kredyt obrotowy).

 • Pierwszy w Polsce kredyt hipoteczny z 10-letnią stałą stopą procentową.

 • Finansowanie młodych firm technologicznych („scale-upów”) kredytem od 500 tys. zł do 2 mln zł.

 • Mikrofaktoring we współpracy z firmą Fandla.

 • Niezwłoczne (4 dni od wybuchu wojny) dostosowanie oferty i procesu otwarcia rachunku do potrzeb Ukraińców.

 • GOdealer – nowa aplikacja mobilna do wymiany walut. Szybkie zawieranie transakcji walutowych w telefonie dla wszystkich Klientów – od osób indywidualnych po największe przedsiębiorstwa.

 • Pierwsze miejsce w kategorii Bankowość Tradycyjna w rankingu Przyjazny.

 • Bank Newsweeka oraz drugie miejsce w rankingu Bank Przyjazny Firmie magazynu Forbes.

Strategiczne zobowiązania i ich realizacja

Wskaźnik
Wykonanie 2022

Cel strategiczny 2025
NPS – bankowość detaliczna i Personal Finance
7. miejsce (badanie grupowe)
TOP 3
% kluczowych procesów dla Klienta indywidualnego dostępnych w kanałach zdalnych
66%
90%
Liczba aktywnych Klientów (Klienci indywidualni i firmy mikro)
4,0 mln
4,5 mln
Sprzedaż przez kanały cyfrowe (Klienci indywidualni)
25,5%
>50%
Udziały rynkowe w nowej sprzedaży (rachunki ROR, kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne)
 • rachunki ROR: 5,5% (średnia po 3 kwartałach)
 • kredyty gotówkowe: 5,1%
 • kredyty hipoteczne: 7,1%
7%
Liczba aktywnych firm mikro
272 tys.
340 tys.
Liczba firm mikro aktywnych w kanałach cyfrowych
165 tys.
230 tys.
Utrzymanie pozycji lidera w segmencie rolników (udział w rynku kredytów)
26,4%
>25%
Wzrost liczby aktywnych przetwórców żywności [vs 2021]
+17%
+30%
Wzrost liczby aktywnych Klientów (bankowość korporacyjna i MŚP) [vs 2021]
+5%
>18%
Wzrost liczby aktywnych Klientów międzynarodowych [vs 2021]
+9%
>22%
Liczba Klientów aktywnych w kanałach cyfrowych (bankowość korporacyjna i MŚP)
30,1 tys. (GOonline Biznes)
37 tys.
Wzrost wolumenów kredytowych (bankowość korporacyjna i MŚP 2025-2021)
+11%
+6% średniorocznie

Odpowiedzialny i zaufany partner finansowy wspierający pozytywny i zrównoważony rozwój Klientów, biznesu i społeczeństwa. Przewodnik dla Klientów w świecie cyfrowej i zrównoważonej transformacji.

Realizacja w 2022 roku

 • 3 znaczące transakcje typu Sustainability-Linked Loan, czyli finansowania celów ogólnych, powiązane z poprawą wskaźników w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESG).

 • ESG Rating-Linked Loan – nowy typ finansowania powiązany z poprawą wyniku ratingu ESG i nawiązanie partnerstwa z agencją ratingową EcoVadis.

 • Nowe umowy na wsparcie projektów w dziedzinie efektywności energetycznej we współpracy Z EBI.

 • Najlepszy wynik ratingu ESG wśród polskich banków, przeprowadzony przez Sustainalytics.

 • Wzmacnianie zaangażowania pracowników: uruchomienie platformy online do zarządzania wolontariatem pracowniczym.

 • 103 Centra Klienta certyfikowane jako „Obiekt bez barier”.

Globalna siła grupy BNP Paribas oraz dynamiczny rozwój technologiczny w połączeniu z optymalizacją procesów E2E podstawą organicznego wzrostu oraz wysokiej satysfakcji Klienta.

Realizacja w 2022 roku

 • Optymalizacja procesu reklamacyjnego. Spadek liczby reklamacji o 11% r/r oraz pozytywne oceny procesu przez Klientów.

 • Nowoczesne sposoby obsługi Klientów (wprowadzenie voicebota na infolinii Banku, rosnące wykorzystanie chatbota w GOonline).

 • BLIK – dalszy rozwój funkcjonalności (spłata raty i karty kredytowej, przelew na telefon).

 • Agregator rachunków z innych banków (otwarta bankowość).

 • Ochrona Klientów przed wyłudzeniami: pierwsza w Polsce weryfikacja tożsamości pracownika Banku i Klienta w trakcie rozmowy telefonicznej, z wykorzystaniem powiadomień push w aplikacji mobilnej. Wdrożenie analizy behawioralnej w GOonline.

 • Udogodnienia dla mikroprzedsiębiorców: nowoczesny system GOksięgowość, terminal płatniczy w telefonie (SoftPOS), całkowicie zdalne otwieranie rachunku firmowego z wykorzystaniem biometrii i podpisu elektronicznego.

 • Digital Fraud Innovation Lab: współpraca z firmami zewnętrznymi w celu skuteczniejszej walki z cyberzagrożeniami.

People first: stawiamy na ludzi. Zaangażowany i zadowolony pracownik gwarantuje wysoki poziom satysfakcji Klienta. Agile@Scale i nowa kultura organizacyjna fundamentem dla różnorodnego i inkluzywnego środowiska pracy, bazującego na zaufaniu, odwadze i kreatywności.

Realizacja w 2022 roku

 • Poprawa satysfakcji pracowników mierzona wskaźnikiem eNPS o 27 punktów w ciągu jednego roku.

 • Zaangażowanie Banku i pracowników w inicjatywy wspomagające osoby uchodźcze (ponad 1,4 tys. pracowników zaangażowanych w wolontariat dla Ukrainy).

 • Budowa kompetencji przyszłości: szkolenia „UniversITy” z obszaru Nowych Technologii i Cyberbezpieczeństwa.

 • Wspieranie sieci pracowniczych: „Kobiety zmieniające BNP Paribas”, „BNP Paribas Pride Poland”, „Tato, masz to jak w banku”, „Wiek Agawy” – sieć stworzona przez pracowniczki i pracowników 50+.

Przemek Gdański

Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska SA

Dla banków to był trudny rok. Były one zmuszone działać w warunkach niestabilności gospodarczej oraz stale rosnących kosztów regulacyjnych. Mimo przeciwności, w 2022 r. odnotowaliśmy pozytywny wynik finansowy i wzrosty w kluczowych kategoriach wyniku z działalności bankowej, co potwierdza, że obrana ścieżka wzrostu i rozwoju w ramach strategii GObeyond, jest właściwa.

Stale funkcjonujemy jednak w warunkach dużej niepewności. Poza otoczeniem gospodarczym, sytuacją geopolityczną i wojną w Ukrainie, czynnikiem ryzyka dla całego sektora pozostają decyzje polityczne oraz niepewność regulacyjna, mające wpływ na dalszą zdolność finansowania gospodarki. Mamy do czynienia z bezprecedensowym nagromadzeniem niesprzyjających uwarunkowań, ale stajemy naprzeciwko tych wyzwań, jako stabilna, odporna, a przy tym zwinna organizacja.

Kluczowe liczby

441mln zł

zysku netto

5 352mln zł

151,5mld zł

3,9%

ROE

56,8%

wskaźnik Koszty/Dochody

93,1mld zł

kredytów brutto

1166mln zł

zysku netto bez wakacji kredytowych

6 247mln zł

wyniku z działalności bankowej bez wakacji kredytowych

152,2mld zł

aktywów bez wakacji kredytowych

10,2%

ROE bez wakacji kredytowych

42,9%

wskaźnik Koszty/Dochody bez obciążeń regulacyjnych i wakacji kredytowych

94,0mld zł

kredytów brutto bez wakacji kredytowych

Sprawozdanie Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r.